MODERNIA RUOTSIN KIELEN KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUA

YRITYSESITTELY

KOULUTUS

YHTEYSTIEDOT

PALAUTE

PÅ SVENSKA

CV

SpråkSpa:n kouluttaja Anna Holmén on äidinkieleltään ruotsinkielinen, Helsingin yliopistosta vuonna 2005 valmistunut kasvatustieteen maisteri. Hänellä on myös kansainvälistä kokemusta Universidad Complutense de Madrid:ista jossa hän oli vaihto-opiskelijana vuonna 2004. Madridissa hän opiskeli kasvatustieteen lisäksi psykologiaa ja oppimisvaikeuksiin keskittyvää erityispedagogiikkaa.

Annalla on vankka laaja-alainen monen vuoden kokemus ruotsin kielen kouluttajana yritysmaailmassa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Hän on aiemmin toiminut myös henkilöstön pedagogisena kehittäjänä, sekä kouluttanut kollegojaan kouluttajakoulutuksiin, didaktiikkaan sekä oppimisvaikeuksiin liittyen. Anna on toiminut kääntäjänä ja koulutusmateriaalin kehittäjänä sekä tuottajana monella alalla. Anna tekee työtään ammattitaidolla, suurella sisäisellä motivaatiolla sekä auttamisen halulla ja pyrkii kehittämään ihmisten ruotsin kielen taitoja monipuolisilla menetelmillä. Hän työskentelee aina asiakkaan kielitaidon kehitysalueet huomioiden ja tapauskohtaisesti pyrkien ottamaan huomioon myös asiakkaan oppimiseen liittyvät erityistarpeet.

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Espoo. Y-tunnus 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa T:mi