MODERNIA RUOTSIN KIELEN KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUA

YRITYSESITTELY

KOULUTUS

YHTEYSTIEDOT

PALAUTE

PÅ SVENSKA

Tervetuloa - Välkommen till SpråkSpa!

Tarjoamme modernia ruotsin kieleen erikoistunutta asiakkaan kielitaidon kehitystarpeet huomioivaa yksityis- ja pienryhmäkoulutusta yrityksille ja yksityishenkilöille.

SpråkSpa auttaa teitä kielitaitonne kehittämisessä ja huolehtii siitä, että ruotsin kielen opiskelu on mieluisaa ja antoisaa.

SpråkSpa:lla on vuosien kokemus alalta. Lisäarvoa antaa laaja pedagoginen koulutus- sekä työtausta. Jokaisella on edellytykset oppia uutta, ja SpråkSpa antaa teille siihen mahdollisuuden.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kerromme miten voitte oppia ruotsin kielen!

Parhain terveisin - Med bästa hälsning,

SpråkSpa

Anna Holmén, Trainer & Consultant (KM)

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Espoo. Y-tunnus 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa T:mi