MODERN UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNST I SVENSKA

INFORMATION

UTBILDNING

KONTAKTUPPGIFTER

RESPONS

SUOMEKSI

CV

Utbildaren på SpråkSpa heter Anna Holmén och hennes modersmål är svenska. Hon har utexaminerats från Helsingfors universitet år 2005 och är pedagogie magister till utbildning. Hon har även internationell erfarenhet från Universidad Complutense de Madrid där hon var i utbyte år 2004. I Madrid studerade hon förutom pedagogik, även psykologi och specialpedagogik med fokus på inlärningssvårigheter.

Anna har en gedigen mångårig erfarenhet som utbildare i svenska för arbetslivet både inom den offentliga och privata sektorn. Hon har tidigare arbetat som pedagogisk utvecklare av personalen, samt utbildat sina kolleger inom teman som didaktik, utbildning av utbildare och inlärningssvårigheter. Anna har arbetat som översättare och som utvecklare samt producent av utbildningsmaterial på många olika branscher. Hon gör sitt arbete med yrkeskunskap, en stor inre motivation samt vilja att hjälpa, och strävar efter att utveckla människors kunskaper i svenska med mångsidiga metoder. Hon arbetar utgående från kundens individuella behov och strävar alltid efter att beakta kundens speciella behov relaterade till inlärning.

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Esbo, Finland. FO-nummer 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa Fma