MODERN UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNST I SVENSKA

INFORMATION

UTBILDNING

KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI

Välkommen till SpråkSpa!

Vi erbjuder kundorienterad modern utbildning i svenska både för företag och privatpersoner. Vi undervisar både i små grupper och individuellt.

SpråkSpa hjälper Dig att utveckla Dina kunskaper i svenska och ser till, att det är behagligt och givande att studera svenska.

Förutom svenska, erbjuds även kurser i finska för Dig som behöver utveckla Ditt ordförråd och Din kommunikationsförmåga på finska i olika situationer både i arbetet och på fritiden. Vi erbjuder även undervisning för Dig som vill förbereda Dig för studentexamen eller utveckla Dina kunskaper i finska under studietiden.

SpråkSpa har en gedigen mångårig erfarenhet inom branschen. En omfattande utbildning och arbetserfarenhet inom pedagogik, ger även mervärde i utbildningen. Alla människor har en förutsättning att lära sig något nytt, och SpråkSpa ger Dig möjlighet till det.

Tag gärna kontakt, så berättar vi hur Du kan utveckla Dina språkkunskaper i de båda inhemska språken!

Med bästa hälsning,

SpråkSpa

Anna Holmén, Trainer & Consultant (PeM)

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Esbo, Finland. FO-nummer 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa Fma