MODERN UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNST I SVENSKA

INFORMATION

UTBILDNING

KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI

KURSUTBUD

Utbildning relaterad till arbetsliv och vardag

Utveckling av vardagssvenska (-finska)

Intensivutbildning inom ett visst område av grammatik

Temautbildningar i svenska (och finska), t.ex. inom kundservice

Både enskilda lektioner och mer omfattande helheter av kurser

Repetition inför studentexamen och stöd för utveckling av svenska (och finska) för studerande

> Referenser

> Kundernas erfarenheter

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Esbo, Finland. FO-nummer 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa Fma