MODERN UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNST I SVENSKA

INFORMATION

UTBILDNING

KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI

Kundernas erfarenheter

SpråkSpa:s kunder har väldigt bra erfarenheter av utbildningarna. Utbildningarna har ofta fått följande respons:

* SpråkSpa erbjuder effektiv och ändamålsenlig utbildning

* Utbildaren är sakkunnig, professionell och trevlig

* Det som man har lärt sig på kurserna har man haft stor nytta av både i arbetslivet och även i övriga situationer

* Jag hade aldrig trott att jag skulle kunna lära mig så mycket på så kort tid

* Jag har aldrig tidigare studerat språk med såhär mångsidiga metoder

* Man behöver inte spänna sig eller vara nervös på lektionerna eftersom stämningen är trevlig och det i sin tur underlättar inlärningen

Utbildaren har även en gedigen erfarenhet inom vuxenutbildning överlag, så utbildningsmetoderna passar speciellt för vuxenstuderanden.

Ring och lämna en anbudsbegäran!

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Esbo, Finland. Y-tunnus 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa Fma