MODERN UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNST I SVENSKA

INFORMATION

UTBILDNING

KONTAKTUPPGIFTER

SUOMEKSI

REFERENSER

Vi på SpråkSpa har erfarenhet av att ha utbildat på bland annat följande branscher:

Bank och finansiering samt försäkring

Statsförvaltning

Teknik och trafik

IKT och kommunikation

Personaladministration

Hälsovård

Resebranschen

Restaurang- och butiksbranschen (handel och service)

Livsmedels- och konfektyrindustri

Ekonomiförvaltning

 

www.sprakspa.fi T+358(0)40 960 1616 Esbo, Finland. FO-nummer 2261864-5

Copyright © 2009-2012 SpråkSpa Fma